Загальні відомості

Спеціальності та спеціалізації

Сьогодні коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів на стаціонарній та заочній формах навчання з 6-ти спеціальностей та 6 спеціалізацій (сертифікованих і ліцензованих згідно з чинним законодавством України):

 • Спеціальність 5.02010401 „Народна художня творчість”:
  • народні та духові інструменти;
  • народне пісенне мистецтво;
  • видовищно–театралізовані заходи.
 • Спеціальність 5.02020201 „Хореографія”:
  • народна хореографія.
 • Спеціальність 5.02020401 „Музичне мистецтво”:
  • естрада.
 • Спеціальність 5.02010201 „Бібліотечна справа”
 • Спеціальність 5.02010501 „Діловодство”
 • Спеціальність 5.14010301 „Туристичне обслуговування”

На заочному відділенні студенти навчаються за 3 спеціальностями та 5 спеціалізаціями:

 • Спеціальність 5.02010401 „Народна художня творчість”
  (народні, духові інструменти, народне пісенне мистецтво, видовищно-театралізовані заходи);
 • Спеціальність 5.02010201 „Бібліотечна справа”.
 • Спеціальність 5.02020201 „Хореографія”
  (народна хореографія).

Предметно-циклова комісія народознавства
та культурно-дозвіллєвої діяльності

Більшість випускників коледжу отримує кваліфікацію «Організатор культурно – дозвіллєвої діяльності», що забезпечує їм можливість виконувати багато видів професійної роботи в сфері культури, мистецтва та освіти:

 • керівник основних підрозділів установ клубного типу, центрів творчості, шкіл естетичного виховання;
 • завідуючий студією, позашкільним закладом;
 • керівник гуртка, аматорського колективу;
 • арт-директор, ведучий дискотеки, шоумен;
 • методист, організатор концертної діяльності.

Компетентність майбутніх спеціалістів формується на теоретичних та практичних заняттях з дисципліни «Народознавство». Викладачі Буряк В.П. та Литвинчук Г.Є. залучають студентів до вивчення українських народних звичаїв, свят та обрядів. Традиційним стало проведення у коледжі свят ПОКРОВИ, АНДРІЯ, МИКОЛАЯ, МАСЛЯНОЇ, ВЕЛИКОДНЯ та інших.

Професійні навички з організація та проведення тематичних вечорів, свят, обрядів, фестивалів, концертних програм, аукціонів, ярмарків, презентацій, виставок,  ток-шоу формують у студентів викладач-методист Коваль Л.Я. та  викладач вищої категорії Крячко Т.М. на заняттях з дисципліни „Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності”.

Студентам надається можливість створювати творчі проекти різноманітних заходів і реалізовувати їх на практиці.

Заслуговують на увагу такі студентські роботи - ток–шоу «Ігроманія, ступінь ризику»; дискусія «Самосуд. За та проти»; фестиваль - конкурсно-ігрових програм»; тематичний вечір «Віват, маестро!», розважальна програма «Від сесії до сесії живуть студенти весело»; сучасні українські вечорниці; фольклорне свято «Які дерева – такі й квіти, які батьки – такі і діти».

Курс культурології викладають старший викладач Голомідова Н.М. та викладач-методист Литвинчук Г.Є., вони розкривають проблеми розвитку культури, вплив духовності на людину через мистецтво, літературу, науку, право тощо.

Студенти вчаться філософському мисленню, духовності, гуманізму і самореалізації у сучасному соціумі.

Випускники коледжу користуються попитом на ринку праці і повагою як професіонали. На своїх робочих місцях вони демонструють уміння проводити різні соціальні дослідження, створювати умови для відпочинку та розвитку здібностей населення, працювати з сімейною, молодіжною, дитячою аудиторіями. Ринок праці все більш цікавиться організаторами дозвілля. Їх популярність зростає.

Предметно-циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

У складі комісії загальноосвітніх дисциплін працює 11 викладачів, які надають студентам необхідні знання, що відповідають вимогам атестату про загальну середню освіту. У процесі навчання використовуються новітні методики викладання, враховуються вікові особливості, застосовується індивідуальний підхід до студентів різних спеціалізацій.

Значна увага в коледжі приділяється вивченню студентами українською мови: діє гурток з української мови та літератури, проводяться додаткові заняття з підготовки до зовнішнього незалежного тестування. Організовує цю роботу голова комісії – старший викладач Н.В. Фурсова.

Знання з математики студенти здобувають на заняттях викладача Я.П. Льорчак.

Виробленню естетичних смаків, любові до читання художніх творів, розвитку наукового світогляду сприяють викладач-методист Т.С. Андрієнко та викладач О.І. Шаталова.

Надає ґрунтовні знання з біології та хімії, виховує у молоді почуття любові до рідного краю викладач Я.М. Корогода.

Викладають бізнес–курс з англійської мови та вдосконалюють різномовні навички викладачі Л.В. Дем’яненко та І.А. Анісімова,італійську мову студенти вивчають з викладачем І.А. Денисенко.

Основам інформатики та роботі на комп’ютері навчає студентів викладач Т.С. Резніченко.

Дбають про здоров’я та фізичний розвиток студентів викладачі вищої категорії Н.І. Захарченко та Т.М. Багнюк.

Ґрунтовні знання з фізики та астрономії дає кандидат фізико-математичних наук, викладач вищої категорії О.О. Годлевська.

Викладачі комісії беруть активну участь у громадському житті коледжу та області.

Комісія неодноразово отримувала дипломи за кращий навчальний кабінет коледжу.

У 2016 році студентка коледжу Парова Єлизавета виборола І місце у ІІ (обласному) етапі олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Київської області та увійшла в десятку кращих на Всеукраїнському етапі олімпіади.

В 2017 році усі випускники коледжу склали ЗНО, показали ґрунтовні знання та отримали високі бали.

викладачі коледжу культури і мистецтв 

Предметно-циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін

Соціально-гуманітарна освіта відіграє особливу роль у підготовці сучасного молодшого спеціаліста. Навчальні предмети, об’єднані цикловою комісією соціально-гуманітарних дисциплін, викладаються на всіх спеціальностях та спеціалізаціях коледжу.

Головними завданнями комісії є формування висококваліфікованого фахівця з відповідним рівнем знань та всебічно розвиненої особистості. сприяння вихованню молоді у дусі патріотизму та гуманізму.

У складі комісії працює 11 викладачів: Кононенко Л.М. – кандидат юридичних наук (дисципліна "Основи правознавства"). Куниця Т.Ю. - кандидат педагогічних наук (дисципліна "Всесвітня історія"), Сергєєнко О.М. – кандидат педагогічних наук, викладач – методист (дисципліни "Людина і світ", "Історія України", "Основи філософських знань", "Людина і світ" та "Філософія"), Михайлов М.Т. – Заслужений працівник освіти України (дисципліна "Історія України"), Рубаненко С.М. – Заслужений працівник культури України (дисципліни "Менеджмент соціально – гуманітарної сфери" та «Менеджмент»), Чистякова Н.Г. – Заслужений працівник культури України (дисципліна "Київщинознавство"), Возняк О.А. (дисципліни "Основи психології", "Основи загальної психології", "Основи педагогіки і психології", "Педагогіка і психологія" та "Психологія"), Гончарук О.С. (дисципліна "Економічна теорія"), Коненко М.М. (дисципліна "Комплексне використання технічних засобів") та Резніченко Т.С. (дисципліни "Охорона праці", "Основи менеджменту і маркетингу").

Очолює комісію викладач вищої категорії Гитун Валентина Миколаївна (дисципліни "Основи екології", "Екологія" та "Безпека життєдіяльності").

 

<< Умови вступу

Програмні вимоги >>

   
сайт разработан компанией разработка сайтов украина