Шановний відвідувач!

Ви знахотитесь на порередній версії сайту КЗВО КОР "Академія мистецтв імені Павла Чубинського".

В доступі архівні матеріали з 2011 року.

Нова версія сайту доступна за адресою: www.chubynsky.best

 

Академія сьогодні

Академія мистецтв імені Павла Чубинського впевнено розпочала свій 90-й навчальний рік. Незважаючи на такий поважний вік, Академія – заклад вищої освіти, що динамічно розвивається. Впродовж останніх років ми пройшли шлях, який потребував би десятиліть. І нині в самому серці столиці, на печерських пагорбах, поблизу Києво-Печерської Лаври активно працює унікальний навчальний заклад, у якому творчо розвивається молодь не лише зі столичного регіону, а й з усієї України. Викладачі Академії – авторитетні і знані в мистецькому середовищі особистості. Майже 90 з них мають наукові ступені доктора і кандидата наук, вчені звання професора, доцента, почесні звання народного артиста, заслуженого діяча мистецтв, заслуженого артиста, заслуженого працівника культури України. Назву лише кілька відомих імен: Анатолій Кочерга, Олесь Ясько, Поліна Павлюченко, Антоніна Мамченко, Микола Краснитський, Олекса Берест, Катерина Стращенко, В‘ячеслав та Тимур Полянські, Жанна Боднарук, Тарас Петриненко, Микола Лисенко, Віталіна Біблів, Сергій Омельченко, Володимир Гризлов, Анатолій Скоробагатько, Тетяна Борисенко, Анатолій Горбов, Валентина Матюшенко, Руслана Якобінчук, Микола Голючек, Людмила Придіус, Олена Петрова (Астрая), Юлія Раденко, Людмила Ларікова, Мстислав Юрченко, Ірина Бойко, Оксана Мадараш... Таким сузір’ям пишався би кожен мистецький заклад, але вони наші! А нещодавно творчою базою Академії став уславлений колектив, заслужений академічний ансамбль пісні і танцю Збройних сил України на чолі із заслуженим діячем мистецтв України Дмитром Антонюком. А, отже, наші студенти мають змогу вдосконалювати свою майстерність поруч з відомими майстрами сцени! Тож не дивно, що наші студенти стають переможцями та лауреатами престижних міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів, а випускників щиро запрошують працювати провідні мистецькі колективи та культурно-мистецькі заклади України.

Ми торуємо свій шлях. Наше кредо – професіоналізм і довершеність. Ми хочемо бачити нашу країну творчою і духовною. І ми робимо все для цього. Хай нам щастить на цьому шляху Слава Україні!

Ректор Академії мистецтв імені Павла Чубинського заслужений діяч мистецтв України, доктор філософії, професор Василь РОМАНЧИШИН.

 


 

Місія Академії мистецтв імені Павла Чубинського

Служіння українському суспільству шляхом підтримання високих стандартів підготовки професійних кадрів галузі культури і мистецтва, їх особистісному розвитку через формування загальнолюдських цінностей, громадянської відповідальності, національної ідентичності та толерантності, що відповідає суспільним, економічним і культурним потребам України та міжнародного співтовариства, сприяння академічній свободі задля розкриття потенціалу пізнавально-освітнього процесу для педагогічних та науково-педагогічних працівників, для всіх учасників освітнього процесу сфери культури і мистецтва та проведення наукових досліджень з метою створення інноваційного освітньо-творчого простору національної культури.

Стратегічною метою діяльності Академії на 2020-2025 роки є підвищення суспільної ролі та збільшення внеску у розвиток національної освітньої системи та формування національної професійної еліти України в галузі культури і мистецтва та соціокультурної діяльності, забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі культури та мистецтва, посилення провідної ролі закладу освіти в розвитку та збереженні національної культури, його інтеграція до європейського та світового освітнього простору як рівноправного партнера.

Візія Академії – освітньо-науково-культурний центр професійної, мистецько-творчої і медіакультурної освіти, наукових досліджень, який здійснює генерування та поширення нових знань для забезпечення вагомого внеску у суспільний розвиток через освіту.

Базові цінності Академії:

 • гуманізм;
 • творчість;
 • розвиток творчої особистості;
 • індивідуальний підхід;
 • демократизм;
 • самореалізація;
 • академічна свобода;
 • академічна доброчесність;
 • академічна культура;
 • партнерство;
 • відкритість;
 • інноваційність;
 • прозорість;
 • відповідальність;
 • якість.

 

Модель Академії

Побудова моделі Академії полягає в урахуванні кращих набутків минулого, актуалізації й модернізації сучасного в розрізі світових стандартів. Модель Академії базується на таких принципах:

 • регіональне лідерство у сфері підготовки культурно-мистецьких кадрів для Київської області;
 • усвідомлення власної відповідальності за розвиток української мистецької освіти, за якість підготовки фахівців різних рівнів освіти, що визначається й гарантується системою моніторингових заходів;
 • забезпечення реалізації освітніх прав, індивідуалізації, інклюзії, широкої доступності вищої та передвищої освіти, задоволення у повній мірі інтелектуальних, освітніх, культурних, духовних, соціальних потреб здобувачів вищої освіти;
 • багатопрофільність за різноманіттям спеціальностей та освітніх програм галузі знань «Культура і мистецтво», зокрема «Музичне мистецтво»;
 • затребуваність випускників Академії на сучасному ринку праці, спроможність їх продовжувати навчання за рівнем вищої освіти «Магістр» в інших закладах вищої освіти;
 • розвинутість матеріально-технічної бази освітнього процесу, що забезпечує освітні, соціальні, мистецькі та культурні потреби здобувачів вищої та передвищої освіти;
 • оптимізація фінансової політики, забезпечення енергоефективності;
 • забезпечення панування у навчальному закладі духу творчості, знання й науки, академічної свободи й доброчесності, демократичних цінностей, високої корпоративної культури, неприйняття авторитаризму, корупції;
 • Академія – центр мистецької освітньої політики Київщини, розробник та провідник інноваційних освітніх програм і технологій, осередок підготовки фахівців для закладів культури та мистецтв, методичний центр підвищення кваліфікації педагогічних кадрів мистецьких шкіл.

 

Розвиток освітньої діяльності

Освітній процес – один із найвагоміших показників якості, досконалості змісту вищої освіти в Академії. Основне стратегічне завдання освітнього процесу Академії – високоосвічений, конкурентоспроможний випускник, затребуваний на ринку праці. Заходи стратегічного вдосконалення та розвитку освітньої діяльності Академії визначено відповідно до його складників:

Вдосконалення обумовлених статусом Академії ліцензованих спеціальностей з варіативними освітніми програмами:

 • забезпечення дотримання вимог стандартів освіти;
 • актуалізація навчального контенту: забезпечення привабливості для потенційних здобувачів вищої освіти, відповідність їхнім освітнім потребам, професійним очікуванням, фундаменту майбутньої успішності та кар’єрного зростання;
 • активізація участі здобувачів у програмах академічної мобільності;
 • активне залучення стейкхолдерів до формування освітніх програм;
 • оптимізація навчальних планів у напрямі ефективності досягнення запланованих результатів навчання;
 • оперативне коригування змісту варіативної компоненти освітніх програм відповідно до актуальних завдань фахової діяльності, індивідуальних потреб студента.

 


 

Наші випускники

ВІТАЛІНА БІБЛІВ, заслужена артистка України, актриса театру і кіно

 

АНТОН КОПИТІН, співак, переможець конкурсу «Голос країни»

 

АНАТОЛІЙ СКОРОБАГАТЬКО, заслужений артист України

 

АЛЛА ГОРДІЄНКО, доктор філософії, заслужений працівник культури України, генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей

 

НАТАЛІЯ ПЕЛИХ, заслужена артистка України, доцент, солістка Київського академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва

 

ЄГОР КОЗЛОВ, кіноактор, артист естради

 

МАКСИМ МАЛІК, артист музичного гурту
«Клей Угрюмого»

 

КАТЕРИНА КИСТЕНЬ, заслужена артистка України, актриса театру і кіно

 

АЛЬБЕРТ САЛТИКОВ, заслужений артист України

 

ВІКТОР ТЕТЕРЯ, народний артист України, доцент, соліст гурту «Козацькі забави»

 

ДЕНИС КАПУСТІН, кіноактор

 

ЯРОСЛАВ КВАША, лауреат Міжнародних конкурсів,викладач вокалу, заслужений артист естрадного мистецтва України

 

СЕРГІЙ СТРЕЛЬНИКОВ, актор театру і кіно

 

АНДРІЙ МЕЛЬНИК, артист популярного гурту «EMOTION»

 

АНДРІЙ ВОЛИК, артист-інструменталіст музичного гурту О.Вінника

 

ДМИТРО ВІВЧАРЮК, актор театру і кіно


 

АРХІВ

<< Назад

сайт разработан компанией разработка сайтов украина