Інформація для студента заочного відділення

До уваги студентів та викладачів!

Заняття ІІ семестру 2017-2018 н.р. для студентів ІІІ курсу заочного відділення розпочинаються 2.04.2018 року за даним розкладом.

 


 

Пам’ятка

для студента-заочника

по виконанню контрольної роботи

Виконання контрольних робіт є обов’язковим видом самостійної роботи студента-заочника.

До виконання контрольної роботи слід приступати після прослуховування лекцій, практичного опрацювання відповідних тем з навчальних програм під керівництвом викладачів.

Зміст контрольної роботи повинен бути чітко продуманий, що забезпечується поширеним планом розкриття теми, грамотно оформленим. Відповіді на питання плану повинні бути чіткими і повними. При цьому слід уникати дуже багатослівних пояснень. Не допускається детальне переписування текстів з підручників, Інтернету та першоджерел в контрольну роботу. Для підтвердження ідеї, основного положення теми можна записувати цитати з першоджерел, науково-популярної літератури, взявши їх у лапки з обов’язковим посиланням на їх джерела.

Контрольну роботу потрібно набирати на комп’ютері або писати в зошиті ясним і чітким почерком. На кожній сторінці потрібно залишати поля 2,5 см зверху та з лівого боку, 1,5 см з правого боку та 3 см знизу. В роботі обов’язково повинен бути вступ, план роботи, висновок та в кінці список використаної літератури і практичних посібників, з вказанням сторінок тексту, який використаний.

На титульній сторінці необхідно вказувати назву навчального закладу, найменування предмету, назву обраної теми, курс, спеціалізацію, прізвище, ім’я по батькові та прізвище викладача. (Див.додаток1)

Контрольна робота оцінюється викладачем за п’яти-бальною системою: «зараховано», «добре» або «відмінно». Тільки в цьому випадку він має право складати іспити з даного предмету та бути допущеним до сесії.

Якщо, контрольна робота оцінена викладачем «незараховано», то вона повертається студенту для повної або часткової переробки з відповідними зауваженнями та рецензією викладача. В такому випадку необхідно уважно вивчити їх, повторити відповідні теми підручника, науково-популярної літератури, посібників.

Перероблена контрольна робота направляється в заочне відділення з написом «повторна робота».

Робота не зараховується якщо:

  • неповністю обгрунтовано і розкрито ідею та основний зміст теми;
  • є грубі помилки у висвітленні окремих питань або у виконанні практичних завдань;
  • міст роботи підтверджує несамостійність її виконання;
  • неохайно виконана, або не відповідає встановленому зразку.

Примітка: Термін здачі контрольних робіт за 10 днів до початку екзаменаційної сесії у разі невиконання у вказаний термін студент не допускається до сесії.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«Коледж культури і мистецтв»

Контрольна робота

з предмету: « ___________________________»

на тему: «_______________________________»

Студента (ки) _____ курсу

заочної форми навчання

спеціалізації «_______________»

_______________________

(прізвище, ім’я по батькові)

викладач:_______________

Київ- 201_ рік

   
сайт разработан компанией разработка сайтов украина