Загальні відомості

Предметно-циклова комісія
«Соціально-гуманітарних дисциплін»

Соціально-гуманітарна освіта відіграє особливу роль у підготовці сучасного спеціаліста. Навчальні предмети, об’єднані цикловою комісією соціально-гуманітарних дисциплін, викладаються на всіх спеціальностях та спеціалізаціях академії.

Головними завданнями комісії є формування висококваліфікованого фахівця з відповідним рівнем знань та всебічно розвиненої особистості, сприяння вихованню молоді у дусі патріотизму та гуманізму. Вивчення соціально-гуманітарних наук сприяє не лише засвоєнню теоретичних знань, ідей, положень дисциплін гуманітарного циклу, а є засобом розвитку особистості. Зміст навчальних програм дисциплін є матеріалом для формування критичного мислення, інтелектуального аналізу та моделювання, формування навичок самостійної когнітивної діяльності з використанням сучасних засобів інформаційних технологій.

У складі комісії працює 9 викладачів:

  • Сергєєнко О.М. – кандидат педагогічних наук, викладач – методист (дисципліна «Історія України»);
  • Рубаненко С.М. – Заслужений працівник культури України (дисципліни «Менеджмент соціально – гуманітарної сфери» та «Менеджмент»);
  • Чистякова Н.Г. – Заслужений працівник культури України (дисципліна «Культура та етика професійної поведінки»);
  • Науменко О.А. – (дисципліни «Педагогіка і психологія», «Педагогіка»);
  • Дідук І.А. – кандидат психологічних наук (дисципліни «Основи психології», «Соціологія»);
  • Резніченко Т.С. – викладач І категорії (дисципліни «Охорона праці», «Основи менеджменту і маркетингу»);
  • Франчук О.П. – кандидат економічних наук, викладач-методист (дисципліни «Основи економічної теорії», «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Основи бізнесу в соціокультурній сфері»);
  • Шевченко О.Л. – викладач (дисципліна «Історія: Україна і світ»);
  • Скрипниченко С.М. – викладач (дисципліна «Основи правознавства»).

 Очолює комісію викладач вищої категорії Гитун Валентина Миколаївна (дисципліни «Екологія» та «Безпека життєдіяльності»).

 

Програмні вимоги >>

сайт разработан компанией разработка сайтов украина