загальноосвітніх дисциплін

 

Загальні відомості

Предметно-циклова комісія
«Соціально-гуманітарних дисциплін»

Соціально-гуманітарна освіта відіграє особливу роль у підготовці сучасного спеціаліста. Навчальні предмети, об’єднані цикловою комісією соціально-гуманітарних дисциплін, викладаються на всіх спеціальностях та спеціалізаціях академії.

Головними завданнями комісії є формування висококваліфікованого фахівця з відповідним рівнем знань та всебічно розвиненої особистості, сприяння вихованню молоді у дусі патріотизму та гуманізму. Вивчення соціально-гуманітарних наук сприяє не лише засвоєнню теоретичних знань, ідей, положень дисциплін гуманітарного циклу, а є засобом розвитку особистості. Зміст навчальних програм дисциплін є матеріалом для формування критичного мислення, інтелектуального аналізу та моделювання, формування навичок самостійної когнітивної діяльності з використанням сучасних засобів інформаційних технологій.

У складі комісії працює 10 викладачів:

  • Кононенко Л.М. – кандидат юридичних наук (дисципліна «Основи правознавства»);
  • Куниця Т.Ю. – кандидат педагогічних наук (дисципліна «Історія: Україна і світ»);
  • Сергєєнко О.М. – кандидат педагогічних наук, викладач – методист (дисципліна «Історія України»);
  • Рубаненко С.М. – Заслужений працівник культури України (дисципліни «Менеджмент соціально – гуманітарної сфери» та «Менеджмент»);
  • Чистякова Н.Г. – Заслужений працівник культури України (дисципліна «Культура та етика професійної поведінки»);
  • Науменко О.А. – (дисципліни «Педагогіка і психологія», «Педагогіка»);
  • Дідук І. А. – кандидат психологічних наук (дисципліни «Основи психології», «Соціологія»);
  • Кочура Н. М. – кандидат філософських наук (дисципліни «Мистецтво», «Основи філософських знань»);
  • Резніченко Т.С. – викладач І категорії (дисципліни «Охорона праці», «Основи менеджменту і маркетингу»).

 Очолює комісію викладач вищої категорії Гитун Валентина Миколаївна (дисципліни "Екологія" та "Безпека життєдіяльності").

 

<< Умови вступу

Програмні вимоги >>

   
сайт разработан компанией разработка сайтов украина