загальноосвітніх дисциплін

 

Загальні відомості

Спеціальності

Сьогодні академія здійснює підготовку молодших спеціалістів на стаціонарній формі навчання з 6-ти спеціальностей та 9-ти освітньо-професійних програм (відомості на право здійснення освітньої діяльності за посиланням на сайті Міністерства освіти та науки України https://registry.edbo.gov.ua/university/1373/):

 • Спеціальність 0.24 „Хореографія”:
  • народна хореографія.
 • Спеціальність 0.25 „Музичне мистецтво”:
  • музичне мистецтво естради;
  • мистецтво співу;
  • народні інструменти;
  • оркестрові, духові та ударні інструменти.
 • Спеціальність 0.26 „Сценічне мистецтво”
  • видовищно-театралізовані заходи.
 • Спеціальність 0.28 „Менеджмент соціально-культурної сфери”
  • менеджмент соціально-культурної діяльності.
 • Спеціальність 0.29 „Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”
  • інформаційна, бібліотечна та архівна справа.
 • Спеціальність 242 „Туризм”
  • туристичне обслуговування.

На заочному відділенні студенти навчаються за 5-ма спеціальностями та 8-ма освітньо-професійними програмами:

 • Спеціальність 0.24 „Хореографія”:
  • народна хореографія.
 • Спеціальність 0.25 „Музичне мистецтво”:
  • музичне мистецтво естради;
  • мистецтво співу;
  • народні інструменти;
  • оркестрові, духові та ударні інструменти.
 • Спеціальність 0.26 „Сценічне мистецтво”
  • видовищно-театралізовані заходи.
 • Спеціальність 0.28 „Менеджмент соціально-культурної сфери”
  • менеджмент соціально-культурної діяльності.
 • Спеціальність 0.29 „Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”
  • інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

 

Предметно-циклова комісія
«Фортепіано та концертмейстерства»

Невід’ємною складовою частиною повноцінного музичного виховання студентів академії є дисципліна «Фортепіано». Опанування даного предмету активно сприяє розвитку естетичного смаку, забезпечує набуття знань та навичок, необхідних для подальшої самостійної професійної діяльності майбутніх фахівців.

На спеціальностях «Музичне мистецтво», «Народна хореографія» та «Менеджмент соціально-культурної діяльності» студенти опановують гру на фортепіано.У концертмейстерському класі навчаються мистецтву акомпанементу солістам-вокалістам та інструменталістам, збагачують свій репертуар камерно-вокальними та інструментальними творами. Предмети, які викладають викладачі комісії, розвивають у студентів художній смак та розширяють їхній музичний світогляд.Важливим напрямом діяльності комісії є проведення фортепіанних концертів, які об’єднують студентів різних спеціальностей.

Атмосфера на предметно–цикловій комісії творча, ділова та доброзичлива. Колектив викладачів – це група однодумців. Очолює комісію викладач-методист Михайловська Ірина Борисівна.

У складі комісії «Фортепіано та концертмейстерства» працюють:

 • кандидат мистецтвознавства, доцент Ян І.М.,
 • доцент Каменська В.Ю.,
 • викладач-методист Аренкова Н.С.,
 • старші викладачі Гребенюк О.В., Олексенко Н.В., Тарасенко М.М., Цепух І.О.,
 • викладачі вищої категорії Винниченко Л.А., Коркошко О.В., Муратова І.М., Лащенко І.О.,
 • провідний концертмейстер Зуйко С.М.,
 • концертмейстери - заслужений артист України Скоробагатько А.М., Лужецька-Льонко Л.О., Шаталова Г.В., Бондаренко В.В.

Окремим та важливим напрямом навчально-виховного процесу є просвітницька діяльність комісії. Щорічно організовуються культурно-мистецькі заходи, метою яких є підвищення фахової підготовки студентів, розширення їх світогляду, а також - розвиток співпраці з комісіями інших дисциплін.

 

 


 

Предметно-циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

У складі комісії загальноосвітніх дисциплін працює 10 викладачів, які надають студентам необхідні знання, що відповідають вимогам атестату про загальну середню освіту. У процесі навчання використовуються новітні методики викладання, враховуються вікові особливості, застосовується індивідуальний підхід до студентів різних спеціалізацій.

Значна увага в академії приділяється вивченню студентами української мови: діє гурток з української мови та літератури, проводяться додаткові заняття з підготовки до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного тестування. Організовує цю роботу голова комісії – старший викладач Н.В. Фурсова.

Знання з математики студенти здобувають на заняттях викладача Я.П. Льорчак.

Виробленню естетичних смаків, любові до читання художніх творів, розвитку наукового світогляду сприяє викладач О.І. Шаталова.

Надає ґрунтовні знання з біології та хімії, виховує у молоді почуття любові до рідного краю викладач Я.М. Корогода.

Викладають бізнес–курс з англійської мови та вдосконалюють різномовні навички викладачі Л.В. Дем’яненко та І.А. Анісімова, італійську мову студенти вивчають із викладачем К.В. Примаченко.

Основам інформатики та роботі на комп’ютері навчає студентів викладач Т.С. Резніченко.

Дбають про здоров’я та фізичний розвиток студентів викладачі вищої категорії Н.І. Захарченко та Т.М. Багнюк.

Ґрунтовні знання з фізики та астрономії дає кандидат фізико-математичних наук, викладач вищої категорії О.О. Годлевська.

Викладачі комісії беруть активну участь у громадському житті академії та області.

Комісія неодноразово отримувала дипломи за кращий навчальний кабінет академії.

Підготовка студентів дозволяє їм брати участь у обласних Всеукраїнських предметних олімпіадах серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та демонструвати високі результати. У 2016 році студентка Єлизавета Парова виборола І місце у ІІ (обласному) етапі олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Київської області та увійшла в десятку кращих на Всеукраїнському етапі олімпіади. 2018 рік: студентка Яворська Діана зайняла ІІ місце у «Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика», Владислава Геращенко – ІІІ місце в олімпіаді з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Київської області. Студент Максим Зубчук здобув 4 місце на ІІ етапі обласної Х Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Київської області.

У 2018 році студенти 2-х курсів академії вперше складали ДПА у формі ЗНО. Результати тестування показали, що більшість студентів мають середній і достатній рівень навчальних досягнень (86,5%). 9,9% студентів продемонстрували високий рівень. Найкращий результат отримали такі студенти: Владислава Геращенко (12 балів), спеціалізація «Менеджмент соціально-культурної діяльності», Софія Добривечір та Єва Панаріна (11 балів), студентки спеціалізації «Музичне мистецтво естради».

Зосередження загальноосвітньої підготовки в межах одного структурного підрозділу дає змогу ефективно координувати загальноосвітню підготовку студентів за різними освітніми напрямками (гуманітарним, математичним, природничим).

 


 

Предметно-циклова комісія
«Соціально-гуманітарних дисциплін»

Соціально-гуманітарна освіта відіграє особливу роль у підготовці сучасного спеціаліста. Навчальні предмети, об’єднані цикловою комісією соціально-гуманітарних дисциплін, викладаються на всіх спеціальностях та спеціалізаціях академії.

Головними завданнями комісії є формування висококваліфікованого фахівця з відповідним рівнем знань та всебічно розвиненої особистості, сприяння вихованню молоді у дусі патріотизму та гуманізму. Вивчення соціально-гуманітарних наук сприяє не лише засвоєнню теоретичних знань, ідей, положень дисциплін гуманітарного циклу, а є засобом розвитку особистості. Зміст навчальних програм дисциплін є матеріалом для формування критичного мислення, інтелектуального аналізу та моделювання, формування навичок самостійної когнітивної діяльності з використанням сучасних засобів інформаційних технологій.

У складі комісії працює 10 викладачів:

 • Кононенко Л.М. – кандидат юридичних наук (дисципліна «Основи правознавства»);
 • Куниця Т.Ю. – кандидат педагогічних наук (дисципліна «Історія: Україна і світ»);
 • Сергєєнко О.М. – кандидат педагогічних наук, викладач – методист (дисципліна «Історія України»);
 • Рубаненко С.М. – Заслужений працівник культури України (дисципліни «Менеджмент соціально – гуманітарної сфери» та «Менеджмент»);
 • Чистякова Н.Г. – Заслужений працівник культури України (дисципліна «Культура та етика професійної поведінки»);
 • Науменко О.А. – (дисципліни «Педагогіка і психологія», «Педагогіка»);
 • Дідук І. А. – кандидат психологічних наук (дисципліни «Основи психології», «Соціологія»);
 • Кочура Н. М. – кандидат філософських наук (дисципліни «Мистецтво», «Основи філософських знань»);
 • Резніченко Т.С. – викладач І категорії (дисципліни «Охорона праці», «Основи менеджменту і маркетингу»).

 Очолює комісію викладач вищої категорії Гитун Валентина Миколаївна (дисципліни "Екологія" та "Безпека життєдіяльності").

 

<< Умови вступу

Програмні вимоги >>

   
сайт разработан компанией разработка сайтов украина